SKÅP

Vårt skåpsortiment består av tre olika produkter: lättisolerade skåp, FNA och FRC.

Lättisolerade skåp är lämpliga för både styckegods- och industritransporter, medan FNA och FRC är ATP-godkända skåp. Med FNA avses normalisolerade skåp med temperaturreglering mellan 0°C och +12°C. FRC hänvisar till välisolerade skåp med temperaturreglering mellan -20°C och +12°C.

Våra skåp byggs på egentillverkade chassin och är utrustade med marknadens bästa sidodörrar och funktionalitet. T.ex. det steglösa lastsäkringssystemet Flexi-Track möjliggör en snabb och välanpassad surrning av godset och är till stora delar integrerad i konstruktionen.

Som tillval kan alla våra skåp utrustas med dubbla lastplan, Flexi-Floor, vilket möjliggör transport av gods i flera plan och ger skåpet en jämförelsevis hög utnyttjandegrad. 

Lättisolerade skåp

Lättisolerade skåp med öppningsbara sidor har funnits i Närkos sortiment ända sedan början av 1970-talet. Mångsidiga och driftssäkra Närko-skåp erbjuder en god transportekonomi till bästa pris, och lämpar sig speciellt väl för styckegods- och industritransporter.

FNA

Närkos FNA-skåp har god isoleringsförmåga och temperaturreglering för frysta livsmedel (0°C till +12°C). Som tillval kan lastutrymmet enkelt delas in i olika temperaturzoner med hjälp av lätt flyttbara skiljeväggar. Våra FNA-skåp är en kostnadseffektiv lösning i sin helhet.

FRC

Närkos FRC-skåp har god isoleringsförmåga och temperaturreglering för frysta livsmedel (-20°C till +12°C). Som tillval kan lastutrymmet enkelt delas in i olika temperaturzoner med hjälp av lätt flyttbara skiljeväggar. Våra FRC-skåp är en kostnadseffektiv lösning i sin helhet.