FÖRETAGET

Närko är en av Nordens ledande tillverkare av släpvagnar och påbyggnader. Vi finns i hela Norden och på alla europeiska vägar. Produktionen och säljkontoren finns i Norden och våra produkter används på alla europeiska vägar. Vår stolthet ligger i produkter och eftermarknad av toppkvalitet, som medför både säkerhet på vägarna och pålitliga transporter.

Sedan 1950-talet har vi erbjudit våra kunder ett brett sortiment av släpvagnar och påbyggnader. Vi söker ständigt efter nya, bättre lösningar för våra kunder och vill erbjuda dem mer än produkter och tjänster - nämligen en kompanjon.

För att lyckas med detta finns våra hel- och delägda bolag. Till Oy Närko Ab hör helägda Närko Finland Ab i Finland samt Svenska Närko AB i Sverige och delägda Norske Närko AS i Norge. Bolagen är verksamma på våra huvudmarknader i Norden och har sina egna försäljnings- och eftermarknadsorganisationer, allt för att säkerställa en smidig kundbetjäning.

Närko har också flera samarbetspartners med verksamhet i Östersjöområdet och på Island.

Vi söker ständigt efter nya, bättre lösningar för våra kunder och vill erbjuda dem mer än produkter och tjänster - nämligen en kompanjon.

Image

Vi förser våra kunder med transportlösningar baserade på all Närkos kunskap och långa erfarenhet.

Närko hjälper dig att förverkliga dina mål att utföra effektivare transporter för en enklare vardag. Genom kontinuerlig kontakt med kunderna vet Närko att produkt- och servicepålitlighet, säkerhet, kvalitet och funktion är av stor vikt, oavsett omfattningen av kundens verksamhet. Vi förser våra kunder med transportlösningar baserade på all Närkos kunskap och långa erfarenhet.

Vi tror att bästa sättet att uppnå målsättningar är att lyssna noga på våra kunders behov och bygga effektiva standardlösningar kring dessa.

MÅL

Vi tror att bästa sättet att uppnå målsättningar är att lyssna noga på våra kunders behov och bygga effektiva standardlösningar kring dessa. Om vi gör detta framgångsrikt uppstår en win-win situation till alla parters fördel.

Med stöd av erfarenhet, innovation, kundfokusering och säkra lösningar har Närko blivit en av de ledande leverantörerna av släpvagnsfordon i Norden.