DOLLY

Närko är marknadsledare på Dolly i Norden. Vi erbjuder ett brett sortiment av Dolly för de nordiska länderna. Dessa består av lätta byggnationer med ett väl genomtänkt utförande till ett konkurrenskraftigt pris. Tack vare trafiken med modulkombinationer utgör Dollyn idag en av Närkos huvudprodukter.

Dolly

Trafiken med modulkombinationer medförde en stor efterfrågan på Dollyn och samtidigt utvecklades Närkos dolly till en volymprodukt. Vår produktspecifikation är flexibel och omfattar olika utföranden och olika bygghöjder.